Home
Portrait
Products
representatives
laboratory
Produkty
  Przekładniki olejowe
Przekładniki przepustowe i wysokoprądowe
Przekładniki kablowe
Jednoczęściowe wnętrzowe JK
Jednoczęściowe napowietrzne JK-G
Z dzielonym rdzeniem wnętrzowe JKS-S
Z dzielonym rdzeniem wnętrzowe JKS-L
Z dzielonym rdzeniem napowietrzne JKS-G
Przekładniki niskonapięciowe
 

Przekładniki olejowe

Przekładniki olejowe wysokiego napięcia

Przekładniki firmy PFIFFNER w wykonaniu napowietrznym są zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i spełniają wymagania wszystkich norm międzynarodowych i polskich z zakresu przekładników. Główna izolacja wewnętrzna to papier celulozowy i olej mineralny wysokiej jakości. Przekładniki są hermetycznie zamknięte i wyposażone w metalowy mieszek falisty dla wyrównania ciśnienia oleju.

Przekładniki prądowe
Przekładniki napięciowe
Przekładniki kombinowane

Izolatory kompozytowo-silikonowe zapewniają:

zmniejszone zagrożenie dla otoczenia w przypadku przebicia łukowego izolacji
wewnętrznej
znakomite właściwości eksploatacyjne w strefach o wysokim poziomie zabrudzenia
zwiększoną rezystancję dla prądów upływu
zmniejszoną wagę przekładnika
zmniejszone ryzyko szkód w czasie transportu, montażu oraz eksploatacji

PFIFFNER Instrument Transformers Ltd jako jeden z pierwszych, bo już od 1986 roku, oferuje przekładniki z izolatorami kompozytowo-silikonowymi.

Przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane na maksymalne napięcie 123 kV posiadają Aprobatę Typu Głównego Urządu Miar oraz Certyfikat Przydatności do stosowania w energetyce polskiej (Energopomiar).

 

na górę strony

Przekładniki przepustowe i wysokoprądowe

Przekładniki przepustowe

Przekładniki ścienne typu AFB:
do montażu wewnętrznego lub napowietrznego
prądy znamionowe do 2500 A
części aktywne zatopione w żywicy poliuretanowej
dodatkowa obudowa metalowa w wykonaniu napowietrznym
izolacja WN zapewniona przez izolator kondensatorowy

Przekładniki wysokoprądowe żywiczne

dla przepustów ściennych z pełną izolacją (typ AKQ),
o prądach znamionowych do 15 000 A
dla szyn z osłoną metalową, o prądach znamionowych do 30 000 A,
o średnicy okna do 1300 mm (typ AKA)
dla zacisków generatorów, o prądach znamionowych do 40 000 A (typ AKG lub ALG)

Typ AKA

Typ AKQ

AKQ:

izolacja na napięcie do 36 kV, prądy znamionowe do 15 000 A

AKA:

izolacja na napięcie do 36 kV zapewniona przez szczelinę powietrzną między przewodem pierwotnym a pierścieniem obudowy żywicznej o średnicy okna do 1 300 mm. Prądy znamionowe do 30 000 A; dla szyn z osłoną metalową

ALG, AKG:

przekładniki prądowe niskiego napięcia do montowania na zaciskach generatorów. Prądy znamionowe do 40 000 A

 

na górę strony

Przekładniki kablowe

Przekadniki prdowe kablowe jednoczęściowe typu JK

Przekładniki kablowe typu JK mają zastosowanie do pomiarów prądów w dowolnych typach kabli. Rdzeń przekładnika wykonany jest w postaci pierścienia ze stali krzemowej lub niklowej i zalany w żywicy elastycznej. Odpowiednia obudowa rdzenia zapewnia stałość jego właściwości magnetycznych w czasie wieloletniej ekspoloatacji. Przy montażu przekładnika na kablu wysokonapięciowym nie jest wymagana kosztowna izolacja WN. Przekładniki prądowe typu JK spłeniają wszystkie wymagania obwodów pomiarowych i zabezpieczeniowych. Szczególnie szerokie zastosowanie znajdują w stacjach i rozdzielniach niskiego i średniego napięcia z izolacją gazową.

Parametry techniczne:

 

Średnica otworu:

50 ... 250 mm

Wymiary zewnętrzne:

160W160 mm, 230W230 mm, 350W350 mm

Grubość

65 ... 300 mm

Klasy dokładności:

wszystkie klasy wg. PN-EN 60044-1

Prądy pierwotne:

50 ... 2000 A, zależnie od klasy dokładności i wymiarów

Inne parametry:

zgodnie z potrzebami odbiorcy

na górę strony

Przekładniki prądowe kablowe jednoczęściowe napowietrzne typu JK-G

Przekładniki prądowe dla kabli wciągniętych w okno przekładnika. Obudowa wykonana z lekkiego stopu metalowego, wypełniona żywicą elastyczną.

Parametry techniczne:

 

Średnica otworu:

90 mm, 120 mm, 150 mm

Wymiary zewnętrzne:

326x376 mm

Wysokość

320 mm

Klasy dokładności:

wszystkie klasy wg. PN-EN 60044-1

Prądy pierwotne:

50 ... 2000 A, zależnie od klasy dokładności i wymiarów

Inne parametry:

zgodnie z potrzebami odbiorcy

Typ JK-G

 

na górę strony

Przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem typu JKS-S

Części aktywne przekładnika to dwie połówki obwodu elektromagnetycznego umieszczone w obudowach z tworzywa sztucznego. Części uzwojenia wtórnego łączone są za pomocą niezawodnych styków prądowych, po nałożeniu przekładnika na przewód (kabel).

Parametry techniczne:

 

Napięcie znamionowe:

0,72 kV

Napięcie probiercze:

3 kV

Częstotliwość:

50/60 Hz

Prąd wtórny znamionowy:

5 lub 1 A

Typ JKS-S

 

Wersja

D [mm]

01

90

02

120

03

150

Prąd pierwotny Wymiary Klasy: 10P10, 5P10 Klasy: 10P20, 5P20 Klasa 3 Klasa 1 Klasa 0,5 Klasa 0,2
I [A] D [mm] Moc znamionowa [VA]
100 90 5 5 10 5 * *tylko dla 100/1A
150 90 15 7,5 20 15  
200 120 15 10 20 15 10  
250 120 20 10 20 15 10  
300 120 25 15 20 15 10  
400 120 35 15 20 15 10 5
500 120 45 20 20 15 10 5
60 120 60 25 20 15 10 5
800 150 35 15 20 15 10 5
1000 150 45 20 20 15 10 5

na górę strony

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem typu JKS-L

Części aktywne przekładnika to dwie połówki obwodu elektromagnetycznego umieszczone w elastycznej żywicy. Obie połówki przekładnika dociskane są do siebie z określoną siłą za pomocą taśmy za stali nierdzewnej. Zapewnia to zachowanie stałej dokładności przekładnika w okresie eksploatacji. Przekładniki można montować na izolowanych kablach o dowolnym poziomie napięcia.

Parametry techniczne:

 

Napięcie znamionowe:

0,72 kV

Napięcie probiercze:

3 kV

Częstotliwość:

50/60 Hz

Prąd wtórny znamionowy:

5 lub 1 A

Typ JKS-L

 

Wersja

D [mm]

01

80

02

110

03

140

Prąd pierwotny Wymiary Klasy: 10P10, 5P10* Klasy: 10P20, 5P20* Klasa 3 Klasa 1
I [A] D [mm] Moc znamionowa [VA]
50 80 10 5 10  
75 80 15 10 15  
100 110 10* 10* 20 10
150 110 25* 15* 45 20
200 110 30* 20* 60 30
400 140 30* 15* 60 60
600 140 50* 25* 150 100

na górę strony

Przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem w wykonaniu napowietrznym typu JKS-G

Część aktywna przekładnika to dwie połówki obwodu elektromagnetycznego umieszczone w obudowach aluminiowych. Obie połówki są łączone po skręceniu obudów. Części uzwojenia wtórnego uzyskują połączenie dzięki niezawodnym stykom prądowym. Rdzenie zabezpieczone są przed korozją dzięki szczelnej obudowie aluminiowej.

Typ JKS-G

 

Parametry techniczne:

 

średnica otworu:

90 mm, 120 mm, 150 mm

Wymiary zewnętrzne:

326x376 mm

Wysokość

320 mm

Klasy dokładności:

wszystkie klasy wg. PN-EN 60044-1

Prądy pierwotne:

50 ... 2000 A, zależnie od klasy dokładności i wymiarów

Inne parametry:

zgodnie z potrzebami odbiorcy

 

na górę strony

Przekładniki niskonapięciowe

Standardowe przekładniki prądowe w obudowie poliwęglanowej

Typ Prąd pierwotny A [mm] B [mm] C [mm]
TSC1 25-300 A o 22 - -
TSC2 80-500 A 25 30 12
TSC4 200-800 A 30 40 15
TSC5 250-1000 A 40 50 20
TSC6 400-1200 A 50 60 30
TSC8 600-2000 A 60 80 30

Napięcie znamionowe:

0,72 kV

Klasy dokładności:

0,5S; 0,5; 1; 3

Prąd wtórny:

1 lub 5 A

Moc znamionowa:

2 ... 15 VA w zależności od prądu pierwotnego

Krótkotrwały prąd cieplny:

60xIN/1 s

Przekładniki niskonapięciowe do pomiarów i zabezpieczeń

Typ Prądy pierwotne Prąd wtórny
Szynowe 50 ... 200 A 1 lub 5 A
Płaszczowe 100 ... 2000 A 1 lub 5 A
Sumujące np. 5+5+5 A 5 A
Specjalne wg. zamówienia np. 0,1 A

Dokumentacja szczegółowa dostępna na życzenie
Wyposażenie/opcje:
prądy obwodu pierwotnego
duży wybór wymiarów

Niskonapięciowe przekładniki napięciowe w obudowie żywicznej

napięcie pierwotne do 1500 V

na górę strony