Home
Portrait
Products
representatives
laboratory
Laboratorium legalizacyjno-pomiarowe
High Voltage Laboratory
High Voltage Test
 
Próby typu
Próby odbiorcze /wyrobu
Legalizacja/wzorcowanie
Próby specjalne
Załączniki

Laboratorium pomiarowo – legalizacyjne firmy Pfiffner Messwandler AG w Hirschthal Szwajcaria:

Firma PFIFFNER Messwandler AG posiada własne laboratorium pomiarowo-legalizacyjne przekładników i wysokich napięć akredytowane przez Szwajcarski Urząd Miar METAS i upoważniona jest do dokonywania legalizacji i wzorcowania przekładników, plombowania przekładników i naklejania cech legalizacyjnych oraz wydawania świadectw legalizacyjnych zgodnie z prawodawstwem szwajcarskim.

PFIFFNER Messwandler AG posiada zezwolenie Szwajcarskiego Urzędu Miar na prowadzenie jednostki legalizacyjnej środków pomiaru elektryczności o numerze E15. Laboratorium pomiarowo-legalizacyjne PFIFFNER’a posiada certyfikat ISO/IEC17025 i umocowane jest przez Szwajcarskie Centrum Akredytacyjne do przeprowadzenia prób i pomiarów zgodnie z normą IEC60060-1, kontroli przekładników zgodnie z normą 60044 oraz standardami międzynarodowymi SEV, VDE, BS, ANSI, AS.

Urządzenia laboratoryjne:
Laboratorium WN
- Transformator probierczy 800kV o częstotliwości
od 16 2/3 Hz do 120 Hz
- Generator impulsów łączeniowych 1200kV
- Generator impulsów udarowych 1600kV
Transformator prądu przemiennego 40kA o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz
Transformator prądu przemiennego 8kA o częstotliwości 16 2/3 Hz - 60 Hz

Próby typu:

Przekładniki prądowe typu JOF, napięciowe typu EOF, kombinowane typu EJOF, napięciowe ECF pojemnościowe produkowane przez PFIFFNER Messwandler AG w Szwajcarii spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia10 lutego 2004 roku w sprawie wymagań metrologicznych. Zatwierdzenia typu wydane przez GUM są dostępne na życzenie klienta.

Z dniem 2011-01-18 traci ważność „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)z dnia 19 kwietnia 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2”)

W związku z powyższym zatwierdzenia typu wydane przez GUM dla przekładników produkowanych przez PFIFFNER Messwandler AG nie będą aktualizowane.

Od 18 stycznia 2008 roku przekładniki nie podlegają prawnej ochronie metrologicznej i nie muszą posiadać zatwierdzenia typu wydanego przez GUM (Główny Urząd Miar).

Próby odbiorcze /wyrobu/:

Wszystkie przekładniki Pfiffner’a poddawane są indywidualnej, poprodukcyjnej kontroli jakości i dokładności. Protokoły badań i testów przekazywane są wraz z dostarczonymi urządzeniami. Każdy przekładnik podlega szczegółowym oględzinom zewnętrznym oraz następującym próbom:

 • sprawdzenie oznaczenia zacisków, tabliczki znamionowej,
 • próba izolacji uzwojenia pierwotnego napięciem o częstotliwości sieciowej,
 • pomiar wyładowań niezupełnych,
 • próba izolacji uzwojeń wtórnych napięciem o częstotliwości sieciowej,
 • próba izolacji między sekcjami uzwojeń napięciem o częstotliwości sieciowej,
 • próba izolacji międzyzwojowej,
 • sprawdzenie dokładności,
 • określenie krzywej magnesowania.

Dokumenty poświadczające wykonanie prób i potwierdzające spełnienie wymogów norm są dostarczane razem z przekładnikami.

Na życzenie próby odbiorcze zamówionych przekładników mogą być przeprowadzone w obecności klienta w Laboratorium PFIFFNERA w Szwajcarii.

Legalizacja/wzorcowanie:

Od stycznia 2008 roku przekładniki nie podlegają prawnej ochronie metrologicznej i nie muszą być zweryfikowane i zaplombowane przez GUM (Główny Urząd Miar).

Ocena metrologiczna i certyfikacja wykonywana przez GUM lub certyfikowane przez GUM instytucje jest wyłącznie powtórzeniem badań wykonywanych w certyfikowanym przez Urząd Szwajcarski Laboratorium Pfiffner’a w Hirschthal i odpowiada procedurze wzorcowania zgodnie z normą IEC 60044. Laboratorium podlega okresowym audytom zgodnie z wdrożoną w firmie procedurą jakości ISO 9001.

Pozytywne wyniki badań wyrobu oraz próby typu przekładnika są gwarancją spełnienia norm międzynarodowych i ich odpowiedników europejskich i krajowych.

Pozwala to na oznaczenie przekładników tabliczką znamionową i dopuszczenie urządzenia do użytkowania.

Na życzenie klienta zlecamy wykonanie wzorcowania na miejscu dostawy lub instalacji przez certyfikowane przez GUM instytucje. Wzorcowanie jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikami firmy wykonującej usługę.

Próby specjalne:

Na życzenie klienta wykonujemy próby specjalne przekładników w Laboratorium Pfiffner’a w Hirschthal w Szwajcarii:

 • próba izolacji uzwojenia pierwotnego udarem ciętym,
 • pomiar pojemności i współczynnika start dielektrycznych,
 • próba izolacji uzwojenia pierwotnego wielokrotnymi udarami uciętymi,
 • próby mechaniczne.

Załączniki: